Recenze: Tak pravil Zarathustra - Friedrich Nietzsche

Kniha pro všechny a pro nikoho.

Friedrich Nietzsche (1844—1900) je jeden z největších filosofickým géniům nejen v 19. století, ale nejspíš i všech dob. Silně ovlivnil filosofii ve 2. polovině 19. století a pak i 20. století. Bohužel bylo jeho učení zneužito fašismus, který ideologii o zrození nadčlověka zneužíval ke svým cílům. V Nietzscheově myšlení jsou však silně zakořeněné antinacionalistické a osvícenské prvky, proto nacisté přijali jen víru v nadčlověka, ale podstaty filozofova myšlení se vůbec nedotkly. Což je škoda, protože tento myšlenkový proud je velmi zajímavý.

Nietzsche byl nejen filozof, ale také básník a dílo „Tak pravil Zarathustra“ je vlastně filozofická báseň a patří k jeho nejznámějším. Autor o něm sám prohlásil, že je to nejlepší a zároveň nejhlubší kniha, jaká kdy byla napsána. Ve své době vyvolávala pohoršení, protože se zabývala o nadčlověku a smrtí Boha. Jako kniha je „Tak pravil Zarathustra“ známá, nejen kvůli filozofickému obsahu, ale hlavně kvůli literárnímu zpracování.

Výhodou je, že kniha není napsána jen odbornými výklady, ale povznesena na něco víc, protože i tvoří vyprávění Zarathustra o své cestě poznání, pochopení a odhalení života, pravdy a víry.
„Ale když Zarathustra byl samoten, promluvil takto k srdci svému: Což je to možné! Tento stařičký světec ještě ani nezaslechl v svém lese, že bůh jest mrtev!“

Kniha je rozdělena do čtyř na sebe navazujících částí, které jsou doplněné o komentáře ke každé kapitole překladatele Otokara Fishera. Ty dopomohou čtenáři-laikovi lépe pochopit autorovi myšlenky, protože ty občas vyznívají dvojsmyslně a někomu, kdo se filozofií příliš nezajímá, nemusejí tak docela dávat smysl.

Část první je o tom, jak Zarathustra chce získanou moudrostí předat dál, a proto sestoupí z hor mezi lidi. Jeho učení o „nadčlověku“ je však na tržišti odmítáno jako nesmysl. Zarathustra se tedy rozhodne oslovit jednotlivce a předat jim své učení a moudrost. V závěru se vrací zpátky do své samoty, aby se lidé učili moudrosti sami.
Část druhá začíná Zarathustrovou obavou, zda jeho učení bylo správně pochopeno. Nelze ho totiž chápat jako učení, ale spíše jako proměnu.
Část třetí je o putování k vyšší moudrosti a vědomostem, které se získávají obtížně, ale za to jsou zasloužené.
Část čtvrtá je poslední. Zarathustra žije v horách a za ním chodí „vyšší lidé“ a jeho učedníci, kteří touží po vedení k vědomostem. Jenže Zarathustrovo učení pojednává o tom, že každý si musí nalézt svou vlastní cestu.

Dílo ovšem nejde číst jako souvislý příběh, sice tu je naznačen a svým způsobem je i celistvý, ale mnohem důležitější je filozofie díla a Zarathustrovo myšlenkové pochody o touze po vědění a odhalení pravdy.
Svým stylem hodně připomíná skladbu evangelia a hodně se tu i na Bibli odkazuje. V určitých otázkách a odpovědích by se dalo uvažovat, že to spolu i úzce souvisí.
Dále tu je použito hodně velké množství interpunkcí, samé vykřičníky, pomlčkami, dvojtečkami... Působí to pak dojmem přímé mluvy či myšlenek, ale zároveň se mi na knihu hodně špatně soustředilo.

Samotné čtení příběhu není zrovna nejlehčí a je důležité hodně nad slovy přemýšlet, přece jen jde o filozofické dílo, tak se není čemu divit. Nelze ho zhltnout, ale jen vychutnávat po doušcích, jinak se knihy přejíte.  

Tak pravil Zarathustra je určitě důležité dílo a bylo zajímavé si ho přečíst, ale s autorovými myšlenkami se příliš neztotožňuji a místy mi úplně nedávaly smysl. Pokud se ovšem někdo filozofií zbývá podrobně, tak pro něho bude tato kniha užitečná.
Navíc je doplněna o nádherné ilustrace Oldřicha Kulhánka a ty knihu vyzdvihují na velmi pěkný kousek. Po literární stránce jde o výjimečné dílo velkých hodnot a ty si soudit neodvažuji, takže tentokrát bez hodnocení.

Velice děkuji Knihcentrum.cz za poskytnutí výtisku k recenzi.
Knihu si můžete objednat na jejich stránkách:


Název: Tak pravil Zarathustra (orig. Also sprach Zarathustra)
Autor: Friedrich Nietzsche
Překlad: Otokar Fischer
Ilustrace: Oldřich Kulhánek
Vazba: Tvrdá s přebalem
Počet stran: 304
Vydal: Vyšehrad, 2013 (1. vydání)
Doporučená cena: 298 Kč

Komentáře